Polityka prywatności

§ 1 Informacje wstępne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.aromacolors.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Administratorem danych Użytkowników niniejszego Serwisu Internetowego jest Aromacolors Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 33, 62-081 Wysogotowo NIP 7811959875, KRS 0000707631, zwana dalej Aromacolors.

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele i podstawa prawna

 1. Aromacolors zbiera informacje dotyczące Użytkowników serwisu, tj.  osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osób prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następujących sytuacjach i na następujących podstawach:
  a) składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) korzystania z usługi formularzy kontaktowych w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy o świadczenie usługi formularza elektronicznego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c) spełnienia przez Aromacolors obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego oraz unijnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  d) obrony ewentualnych roszczeń kierowanych przez Użytkowników przeciwko Administratorowi, w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obronie przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  e) przekazywania Użytkownikowi informacji marketingowych w celu realizacji uzasadnionego interesu Aromacolors polegającego na marketingu bezpośrednim własnych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  f) prowadzenia analiz i statystyk dot. korzystania przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydowali się kliknąć Użytkownicy, w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości dokonywania analiz i statystyk, ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawie funkcjonowania tych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane:
  a) adres e-mail
  b) dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość oraz ulica wraz z numerem domu/mieszkania
  c) imię i nazwisko
  d) numer telefonu kontaktowego
 4. W przypadku składania zamówienia, w którym płatnikiem jest firma, zakres danych jest poszerzony o:
  a) pełną nazwę firmy
  b) numer NIP
  c) numer REGON
 5. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
  a) adres e-mail
  b) imię i nazwisko
  c) numer telefonu
  d) oraz nazwę firmy w przypadku, gdy Użytkownik reprezentuje Przedsiębiorstwo.
 6. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą być przetwarzane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 7. Przekazanie danych osobowych do Aromacolors jest dobrowolne, lecz niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika, a także korzystanie z funkcjonalności serwisu.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania (w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Aromacolors) oraz przeniesienia tych danych do innego Administratora. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 3 Informacja na temat tego, komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Aromacolors przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług Aromacolors mogą pełnić różne role, tj.:
  a) mogą występować jako podmioty przetwarzające – w tym wypadku dostawcy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Aromacolors. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych
  b) mogą występować jako niezależni administratorzy – podmioty te samodzielnie ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych
 2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika –  do momentu wycofania zgody, a po jej odwołaniu – przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Aromacolors i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;
  b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Aromacolors tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3. Dane nawigacyjne mogą być przetwarzane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis Internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka), czyli niewielkich informacji tekstowych. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy (np. komputerze, smartfonie, tablecie), jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora lub innych podmiotów.
 2. Aromacolors przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu Internetowego.
 3. Aromacolors informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Aromacolors wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Aromacolors, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Aromacolors informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności Usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia Usługi.
 6. Aromacolors może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, co oznacza, że zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Aromacolors przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów pochodzą odwiedziny Serwisu Internetowego), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
 7. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Aromacolors nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem

Aromacolors zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych Aromacolors stosuje certyfikat SSL wystawiony przez firmę wyspecjalizowaną w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Aromacolors poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności i przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres: biuro@aromacolors.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji 2020.04.03

Polityka prywatności 001 2020.04.07

Aromacolors.pl używa plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepszy poziom usług świadczonych w naszym serwisie. Korzystając z naszych usług, akceptujesz używanie takich plików. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności